Ajankohtaista

    Maamiesseura tilan vuokraajana edellyttää, että koronavirusrajoitusten aikana vuokralaiset huolehtivat tilaisuuksien aikana että tarvittavat rajoitukset ja suojavälit ym on täytetty.

    Maamiesseuran vuoden 2020 kevätkokous peruutettiin, samoin kuin syyskokous 2020. Kokouksille kuuluvat asiat (erityisesti tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapaudet, hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle sekä talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2021) käsitellään koronavirustilanteen rauhoituttua vuoden 2021 alkupuolella.