Kytäjän Maamiesseura ry

Maamiesseurojen tarkoituksena oli jo 1800-luvulta alkaen edistää maataloustoimintaa, saada aikaan yhteistoimintaa ja edistää ammattisivistystä. Tavoitteet eivät ole aikojen saatossa oleellisesti muuttuneet. Niinpä vuonna 2009 määriteltiin tavoitteeksi koota maaseutuhenkiset ihmiset yhteistoimintaan kylä- ja asuinyhteisönsä hyväksi, jäsentensä aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi sekä heidän ammattitietojensa- ja taitojensa kehittämiseksi.

Maamiesseura on aina harjoittanut aktiivista yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa. Kytäjän Martat, Kytäjän Urheilijat ja viime vuosina Kytäjän Kyläyhdistys ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Maamiesseura on jäsenenä Hyvinkään Maatalousseurassa. Vuonna 1975 oltiin mukana järjestämässä valtakunnallista maatalousnäyttelyä.

Elävä maaseutu on suomalaisille tärkeä asia. Puhtaat ja korkealaatuiset elintarvikkeet tuotetaan maaseudulla.  Luonto tarjoaa virkistystä ja harrastusmahdollisuuksia vapaa-ajan viettäjille. Maatilatalous ei yksinään pidä maaseutua elävänä, vaan tarvitaan monipuolista maaseutua vireyttävää ja rikastuttavaa toimintaa. Tässä kehityksessä Kytäjän maamiesseura on aktiivisesti mukana.

Yhteystietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Leena Pajamo
Sihteeri Tarja Autiosalo

Muut hallituksen jäsenet: Antero Ranta (rahastonhoitaja), Heljä Kuokka (varapuheenjohtaja), Reijo Pajamo, Arto Virta, Teija Uusitalo ja Marko Hautamäki.